چهارشنبه, ۱۴ تیر, ۱۳۹۶

  گزارشی از آخرین وضعیت پروژه دریاچه – خرداد ۱۳۹۶

   

   

   

  با تکمیل شدن عملیات اجرایی واحد های تجاری مجتمع پارامیس درتیرماه

  تحویل واحدهای تجاری به بهره برداران آغاز می گردد.

  گزارش  عمده عملیات اجرایی ( ابنیه ):

  نما سازی ورودی های اصلی مجتمع(  تجاری و مسکونی )در حال تکمیل شدن می باشد.

  نمای کامپوزیت  طبقات تجاری تکمیل گردید.

  نصب و رنگ نرده های پیرامونی مجتمع در حال تکمیل می باشد.

  تکمیل محوطه بیرونی در ضلع شمالی مجتمع در دست انجام می باشد. 

  اجرای رنگ آمیزی نرده ها و سقف های کناف راهروهای تجاری در حال انجام می باشد.

  شماره گذاری واحد ها ی تجاری در حال انجام می باشد.

   

  (more…)

  شنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۶

  گزارشی از آخرین وضعیت پروژه دریاچه – اردیبهشت ۱۳۹۶

   

   

   

  با نظر به اتمام عملیات اجرایی واحد های مسکونی از آخر اردیبهشت امسال از

  طبقه پانزدهم مسکونی به ترتیب جهت تحویل به بهره برداران اعلام می گردد .

    گزارش  عمده عملیات اجرایی  :

   

  نما سازی سیمانی  و رنگ آمیزی در ضلع غربی پروژه در حال اتمام می باشد.

        نصب نمای کامپوزیت  ورودی های  تجاری در حال انجام  می باشد.

       نصب و ریل گذاری آسانسورهای تجاری و مسکونی در حال انجام می باشد.

   اجرای سقف کناف در طبقه منفی یک تجاری در حال اجرا  و تکمیل می باشد. 

   عملیات نصب درهای اتاق ها و کمد ها و پنجره ها و شیشه ها در ضلع غربی در حال تکمیل می باشد.

  ادامه پوشش کف پیاده روهای ضلع شرقی در حال تکمیل می باشد.

  پلاک گذاری واحد ها از طبقه پانزدهم به پایین در حال انجام می باشد.

  عملیات اجرایی واحدهای مسکونی و دو طبقه از واحد های تجاری مراحل نهایی را طی می کند. 

    (more…)