گزارشی از آخرین وضعیت پروژه دریاچه – فروردین ۱۳۹۶

 

 

 

 

گزارش  عمده عملیات اجرایی ( ابنیه ):

 

 فنس محافظ پیرامونی و نصب چراغ های هشدار و راهنمای هلی پد اجرا گردید.

در های شیشه ای ورودی های تجاری و مسکونی در حال نصب می باشد.

     پوشش کف پیاده روهای ضلع شرقی در حال انجام می باشد.

     زیر سازی کف پارکینگ ها از منفی شش در حال انجام می باشد.

    نصب نمای کامپوزیت  داخل طبقات تجاری کنار نورگیر در حال اجرا می باشد.

    ادامه اجرای  رویه نمای سیمانی در ضلع غرب در حال انجام می باشد.

   عملیات آماده سازی چاله آسانسور ها و نصب چراغ های تونلی درحال انجام می باشد.

 اجرای سقف کناف درراهرو ها ی مسکونی از طبقه پانزدهم تا دوم تمام شده ودر طبقه اول مسکونی در حال اجرا می باشد. 

 عملیات اجرایی در بخشی از انباری های مسکونی در پارکینگ ها به اتمام رسیده است و در بخش دیگر در حال اجرا می باشد.

اجرای سقف کناف در طبقه اول تجاری تکمیل و در طبقه منفی یک تجاری در حال اجرا می باشد.

محل اجرای سپتیک خاکبرداری و کف آن بتن ریزی گردید و اجرای منهول ها  تا محل سپتیک به اتمام رسیده است.

       نصب در های اتاق ها و کمد ها در واحد های مسکونی در حال انجام می باشد.

 

گزارش عمده عملیات اجرایی (تاسیسات):
تأسیسات مکانیکی:

 دیگ ها و مخازن به موتورخانه حمل ودر محل خود مستقر گردید.

 لوله کشی کف شورهای پارکینگ ها به طبقه منفی شش رسیده است.

لوله کشی اطفاء حریق در طبقات منفی سه و چهار و پنج پارکینگ ها در حال انجام می باشد.

تکمیل کانال کشی  هوا سازها در حال انجام می باشد.

اجرا وراه اندازی پست گاز در محوطه در حال انجام می باشد.

تأسیسات برقی:

ساخت باسداکت ها پروژه در حال انجام می باشد .

کابل کشی  تابلوهای برق و تلفن در رایزر های مسکونی و تجاری در حال انجام می باشد.

 سینی کشی و کابل کشی پارکینگ ها در حال انجام می باشد.

نصب جعبه فیوز مینیاتوری اسپلیت ها در واحد های مسکونی  در حال انجام می باشد.

تکمیل نمودن دتکتور ها اعلام حریق در راهروهای مسکونی در حال انجام می باشد.