گزارشی از آخرین وضعیت پروژه دریاچه – خرداد ۱۳۹۶

 

 

 

با تکمیل شدن عملیات اجرایی واحد های تجاری مجتمع پارامیس درتیرماه

تحویل واحدهای تجاری به بهره برداران آغاز می گردد.

گزارش  عمده عملیات اجرایی ( ابنیه ):

نما سازی ورودی های اصلی مجتمع(  تجاری و مسکونی )در حال تکمیل شدن می باشد.

نمای کامپوزیت  طبقات تجاری تکمیل گردید.

نصب و رنگ نرده های پیرامونی مجتمع در حال تکمیل می باشد.

تکمیل محوطه بیرونی در ضلع شمالی مجتمع در دست انجام می باشد. 

اجرای رنگ آمیزی نرده ها و سقف های کناف راهروهای تجاری در حال انجام می باشد.

شماره گذاری واحد ها ی تجاری در حال انجام می باشد.

 

 

 تأسیسات مکانیکی:

 نصب  کابین آسانسورها ی مجتمع در طبقات تجاری و مسکونی در حال انجام می باشد.

فن های تخلیه هوا ی پارکینگ ها به کارگاه حمل وآماده  نصب می باشد.

عملیات نصب هواسازها در حال انجام می باشد.

نصب لوازم بهداشتی و شیر آلات در طبقات مسکونی به اتمام رسیده است.

 

 تأسیسات برقی:

دیزل ژنراتور به کارگاه حمل و در محل خود نصب گردید.

اجرا و نصب  باسداکت ها در حال انجام می باشد.

نصب تابلوهای برق وارد شده در حال انجام می باشد.

عملیات شاسی کشی جهت نصب پست کمپکت در حال انجام می باشد.