گزارشی از آخرین وضعیت پروژه دریاچه – بهمن 1394

عمده عملیات اجرایی پروژه چیتگر دربهمن ماه سال1394 به شرح ذیل می باشد:

1- اجرا و تکمیل تیغه بندی بالکن هادر طبقات مسکونی به اتمام رسیده است .

2- ادامه وتکمیل رویه نما در ضلع جنوبی و شرقی مسکونی در حال اجرا می باشد.

3- عملیات اجرای سقف های کاذب طبقات مسکونی چهارده طبقه تکمیل گردیده.

4- سیمانکاری رویه نما درضلع غربی تجاری در حال اجرا می باشد.

5- کاشی کاری فضاهای تر در طبقات مسکونی در حال اجرا می باشد.

6- داربست در ضلع غربی جهت اجرای نمای ساختمان در حال نصب می باشد.

7- سفید کاری واحدهای تجاری در طبقات 1+ و همکف تا (%78)انجام گردیده است.

8- سرامیک کف واحدهای تجاری در حال اجرا می باشد.

9- تیغه چینی  داکت های تاسیساتی طبقات مسکونی در حال اجرا می باشد.

10- تاسیسات گازی:

– عملیات گاز کشی درسیزده طبقه مسکونی به اتمام رسیده است .

– ساپورت گذاری تاسیسات گازی در کلیه طبقات مسکونی به اتمام رسیده است.

11- تاسیسات مکانیکی:

– لوله کشی های سرد و گرم  و شوفاژتا طبقه یازدهم مسکونی انجام شده است.

-کانال کشی در طبقات تجاری به اتمام رسیده و درپارکینگ ها در حال اجرا می باشد.

–  اجرای لوله های آب باران به اتمام رسیده و انتقال به داخل چاه های جذبی در حال انجام می باشد.

-لوله کشی فن کویل ها در طبقات تجاری (%80) انجام شده ونصب فن کویل ها در همین طبقات (%60) انجام شده است.

-لوله کشی فاضلاب تا طبقه نهم به اتمام  رسیده است .

12-تاسیسات برقی:

– شیارزنی و قوطی گذری درطبقات مسکونی  به  اتمام  رسیده است.

–  لوله گذاری تا طبقه چهاردهم مسکونی اجرا گردیده است.

–  نصب سینی  کابل ها درطبقات تجاری به اتمام رسیده ودر طبقات مسکونی درطبقه سیزدهم حال انجام می باشد.

– لوله گذاری ونصب قوطی کلید وپریزها در واحدهای تجاری(%80)انجام شده است.