گزارشی از آخرین وضعیت پروژه دریاچه – اسفند ۱۳۹۵

 

 

 

 

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی ( ابنیه ) :

 

 

مجتمع تجاری و مسکونی صندوق رفاه اعضاء هیات علمی دانشگاه تهران پارامیس نام گذاری گردید.

نرده های حفاظ محوطه پیرامونی در ضلع شرقی در حال ساخت و نصب می باشد.

 تکمیل عملیات اجرای ورودی های اصلی تجاری و مسکونی در حال انجام می باشد.

نصب و راه اندازی بالابر معلول در ورودی ها در حال انجام می باشد.

نصب نمای کامپوزیت طبقات تجاری در ضلع شمالی و شمال شرقی در حال تکمیل می باشد.

رویه نمای سیمانی در ضلع غرب در بخشی تکمیل ودر بخش دیگر در حال انجام می باشد.

عملیات زیر سازی در موتورخانه جهت نصب دیگ ها و تجهیزات در حال انجام می باشد.

کلیه آسانسورهای مسکونی و تجاری مجتمع به کارگاه حمل گردیده و عملیات زیر ساخت ها جهت نصب در حال انجام می باشد.

 اجرای سقف کناف درراهرو ها ی مسکونی از طبقه پانزدهم تا سوم تمام شده است و در دیگر طبقات در حال اجرا می باشد. 

 عملیات اجرایی در بخشی از انباری های مسکونی در پارکینگ ها به اتمام رسیده است و در بخش دیگر در حال اجرا می باشد.

اجرای سقف کناف در طبقه اول تجاری در حال اجرا و تکمیل شدن می باشد.

 

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی ( تاسیسات) : 

 

 

تأسیسات مکانیکی:

 لوله کشی های موتورخانه در حال انجام می باشد.

 ادامه لوله کشی کف شورهای پارکینگ ها در حال انجام می باشد.

هوا سازهای پروژه  به کارگاه حمل و در محل خود نصب گردیده است.

زیر ساخت های نصب آسانسورها در حال انجام می باشد.

تکمیل عملیات تاسیساتی در طبقات پارکینگ در حال انجام می باشد.

 

تأسیسات برقی:

ساپورت گذاری و سینی کشی در طبقات پارکینگ  انجام شده است .

اجرای روشنایی در راه پله های مسکونی و تجاری در حال انجام می باشد.

کابل کشی های منتهی به اتاق برق و اتاق مخابرات پروژه در حال انجام می باشد.

کابل کشی اگزاست فن ها در بام در حال اجرا و تکمیل می باشد.

نصب کلید و پریز در واحد های مسکونی ۹۵درصد به اتمام رسیده است.